Biskupství brněnské

Personální změny v AKS v Olomouci

Ilustrace
15.6.2019

Na přelomu černa a července jsou věřící vždy v očekávání, zda jejich oblíbený kněz zůstane ve farnosti, nebo odejde do jiné. V napětí letos byli i bohoslovci, poněvadž se během roku nezávazně hovořilo o personálních změnách, které by mohly nastat v semináři.

„A skutečně, tyto nezávazné hovory se koncem června změnily v realitu, když svůj odchod oznámil otec spirituál Jan Szkandera a po něm i otec vicerektor Pavel Šupol. Otce Szkanderu, jenž službu spirituála vykonával 14 let, nahradí otec Vladimír Schmidt, naposledy farář v Ostravě - Mariánských Horách. Funkce vicerektora zůstane neobsazená a jeho úkoly se rozdělí mezi ostatní představené a zaměstnance semináře,“ píše bohoslovec 2. ročníku Jan Slepička. „Změny se dotkly i Teologického konviktu, sídlícího rovněž v budově semináře; ve službě ředitele končí po 17 otec Alfred Volný, jehož nahradí otec Jiří Kupka, dosavadní farář v Bánově a bývalý vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře. Nezbývá než odcházejícím představeným poděkovat za vše, co pro seminář udělali, a popřát jim hodně sil ve službě v nových působištích. Nově příchozím představeným přejeme, ať se jim v semináři líbí a ať zodpovědně plní svůj úkol,“ dodává Slepička.

http://www.knezskyseminar.cz/

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality