Biskupství brněnské

Stavba nového kostela v Brně - Lesné směřuje do finální fáze

Ilustrace
13.6.2019

„Stavba nového kostela v Brně - Lesné zasvěceného blahoslavené řeholní sestře Marii Restitutě Kafkové pomalu směřuje do finální fáze.

V současné době probíhají dokončovací práce na kupoli a atice pod ní, dochází k postupnému odbedňování těchto částí stavby, připravují se kovové konstrukce spojovací lávky s věží, do ní kovové točité schodiště až k vyhlídce na Brno. Probíhá postupné zasklívání oken a spojovací chodby a připravuje se umělecké provedení křížové cesty a netradiční pojetí venkovní fasády podle návrhu brněnského umělce Petra Kvíčaly. Celá stavba je financována výhradně z podpory a darů věřících, sympatizantů, drobných podnikatelů a bez jakýchkoliv státních a veřejných prostředků. Všem těmto dobrodincům patří naše velké poděkování, uznání a vděčnost“, píše farník Josef Doležal.

Více https://www.facebook.com/farnost.brno.lesna/ či https://farnostlesna.cz/

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality