Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2019

Ilustrace
9.6.2019

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 9. června 2019 v 10.00 hodin při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti.

Svátost biřmování přijme téměř padesát biřmovanců z farností v Brně a jeho okolí.