Biskupství brněnské

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na květen

Ilustrace
2.5.2019

Květnový evangelizační úmysl nás vybízí k modlitbám za církev v Africe, aby se stala kvasem jednoty mezi národy a znamením pro celý tento světadíl.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190404apostolat-modlitby-na-kveten-je-za-cirkev-v-africe