Biskupství brněnské

Sloup v Moravském krasu 2019: cíl tisíců poutníků

Ilustrace
12.4.2019

Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně v pátek před Květnou nedělí tisíce poutníků. Letošní hlavní poutní mši bude celebrovat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v pátek 12. dubna 2018 v 10.30 hodin.

Letošní program hlavního dne sloupských poutí začne tradičně v předvečer "Květného pátku", tedy pátku před Květnou nedělí. Ve čtvrtek 11. dubna od 17.15 hodin bude probíhat v kostele modlitba sedmibolestného růžence, po ní následuje v 18.00 hodin bohoslužba, které bude předsedat P. Václav Hejč, administrátor farností Křižanov a Heřmanov.


Celebranti poutních bohoslužeb 12. dubna 2019:

5.00 P. Karel Chylík, farář ve Sloupu
6.00 P. Vít Martin Červenka, OPraem., administrátor ve Křtinách
7.00 P. Jiří Kaňa, farář v Blansku
8.00 Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský a generální vikář
9.00 P. Marián Rudolf Kosík OPraem., opat kláštera premonstrátů v Nové Říši
10.30 Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

18.00 P. Josef Hudec OCr., probošt na Hradišti u Znojma

Ve 13.00 hod začne odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude v kaplance příležitost ke slavení svátosti smíření. Před večerní mší svatou a během ní se bude zpovídat v kostele.

Poutní tradice vyhledávaného poutního místa Sloup v Moravském krasu se zrodila z úcty k Panně Marii Bolestné představované sochou, která se dostala do Sloupu v roce 1728 zásluhou hraběte Karla z Roggendorfu. Ten byl majitelem zdejšího rájeckého panství. Socha byla zpočátku uložena ve sloupském mlýně, kde došlo k zázračnému uzdravení dcery mlynáře, která se u sochy Panny Marie modlila. Začali sem přicházet lidé, kteří chtěli sochu uctít a předložit Matce Boží své vlastní nesnáze a bolesti. Prostory ve mlýně přestávaly lidem stačit, a tak byla postavena ve středu Sloupu kaple, kde byla 18. července 1730 poprvé slavena poutní mše svatá.

Aktuální informace o poutním místě Sloup v Moravském krasu lze najít na http://www.farnostsloup.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality