Biskupství brněnské

Velká rodina malých dárců má svého třítisícího donátora

Ilustrace
25.3.2019

„Během první postní neděle se přihlásil již třítisící donátor fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Ochotu podporovat i hmotně život diecéze je možné vyčíst nejenom ze stále rostoucího počtu donátorů, ale i ze skutečnosti, že jejich dary v loňském roce činily 6,9 mil. korun.

Symbolickým poděkováním všem donátorům za jejich štědrost byl koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který se uskutečnil v brněnské katedrále na druhou neděli postní za účastní tisícovky donátorů ze všech koutů diecéze,“ říká správce fondu P. Pavel Kafka.

Poděkování patří také všem dárcům, kteří loni v září přispěli do Fondu Puls prostřednictvím sbírky, která se konala ve všech kostelích naší diecéze, a která vynesla 4,4 mil. Kč. Celkové příjmy fondu, které jsou tvořeny dary donátorů, vyhlášenou sbírkou a příspěvky farností tak v loňském roce činily 27,7 mil. Kč. Z těchto prostředků byl čerpán především příspěvek na mzdy kněžím ve výši 17,8 mil. Kč a příspěvek 5,5 mil. Kč příspěvek na zajištění technických a ekonomických služeb pro farnosti.

Důležitou součástí života fondu PULS je síť kontaktních osob, která pomáhá s propagací fondu a distribucí tiskovin, popřípadě i s distribucí potvrzení o darech. Duchovní pouto Velké rodiny malých dárců se také upevňuje skrze mši svatou za donátory a na jejich úmysly, která je slavena v kostele sv. Maří Magdalény v Brně každé první úterý v měsíci. Stále více se potvrzují slova otce biskupa Vojtěcha, která pronesl u příležitosti prvních narozenin PULSu: „Mám radost, že se fond PULS stal pevnou součástí života naší diecéze a že se dostává do povědomí jako pastorační aktivita, která nás vede ke spoluodpovědnosti za život v našich farnostech i v diecézi.“

Fotogalerie z koncertu ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality