Biskupství brněnské

S milosrdnými bratry na Kuksu

Ilustrace
11.3.2019

Akce „s milosrdnými bratry na Kuksu“ je kulturně duchovní setkání s řeholníky určené pro mladé muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě.

Setkání se koná ve dnech 5. 4. – 7. 4. 2019 a jeho cílem je nabídka poznat milosrdné bratry, jejich způsob řeholního života a působení ve službě hospitality, křesťanské péče o nemocné a jakkoli potřebné. Prožijte duchovní obohacení v duchu prohlubování svého osobního povolání.

Pro účastníky bude zajištěno ubytování přímo v hospitálu Kuks a strava.
Přihlašujte se na mailu prevor@milosrdni.cz do 24. 3. 2019.

Plakátek
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality