Biskupství brněnské

Postní almužna 2019

Ilustrace
6.3.2019

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Zapojit se může každý. Na Popeleční středu nebo v první postní neděli si zájemci mohou vyzvednout individuální papírovou skládací schránku. Pro rok 2019 tyto schránky, které se také nazývají postničky, získaly šeříkovou barvu. Postničky slouží jako kasička, do které lidé symbolicky ve čtyřicetidenním postním období před Velikonocemi vkládají drobné mince nebo i větší finanční dary. Po uplynutí postního období postničku lidé odevzdají v kostele. Výtěžek Postní almužny poté využije Charita na pomoc potřebným v regionu. Na postničku mohou zájemci také napsat, na kterou službu či k jakému záměru jsou tyto dary určeny. Každoročně se tak postničky stávají zejména v rodinách projevem víry ve skutcích.

Děkujeme, že během postního období věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu a přijmete postničku do své rodiny.

Více https://dchb.charita.cz/clanky/postni-almuzna-je-prilezitosti-pro-spojeni-viry-a-skutku-zapojit-se-muze-kazdy/
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality