Biskupství brněnské

Ustanovení nových lektorů

Ilustrace
25.2.2019

Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.
Tato slova zazněla v neděli 17. února 2019 v seminární kapli v Olomouci a patřila bohoslovcům třetího ročníku, jmenovitě Josefu Biernátovi, Karlu Honkovi a Janu Kříži.

Službu lektorátu jim udělil Mons. František Václav Lobkowicz, sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze. „Při mši svaté i následně u oběda panovala přátelská atmosféra. Otec biskup se s námi dělil o své zkušenosti, radosti a starosti kněžského života,“ píše Josef Biernát, bohoslovec 3. ročníku. „Cestu k udělení lektorátu bohoslovec vlastně nastupuje dávno před vstupem do semináře. Naučit se srozumitelně číst představuje základ, na který se postupně navazuje teoretickým biblickým vzděláním a praktickým uměním vystupování před lidmi. V našem semináři se pak přidává speciální kurz kultury slova s paní MgA. Martinou Pavlíkovou, který trvá jeden akademický rok s individuální výukou a praxí. To vše máme propojovat se svým duchovním životem. Lektorát je pro nás příležitostí k načerpání Božího požehnání, abychom Boží slovo dokázali správně číst i žít.“ doplňuje Josef Biernát.

lektorát
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality