Biskupství brněnské

Biskup Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety

Ilustrace
14.2.2019

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním biskupem 14. února 1990 papežem Janem Pavlem II. ve svých čtyřiceti třech letech. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.

V těchto dnech se tak stává nejdéle sloužícím sídlením biskupem v dějinách brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777. Na druhém místě je v tomto smyslu šestý brněnský diecézní biskup Jan Antonín hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let, a to v letech 1842-1870.

(Stručný životopis Vojtěcha Cikrleho ZDE )

Malý biografický rozbor brněnských biskupů z podkladů PhDr. Jaroslava Macka:

V nově zřízeném Biskupství brněnském se zpočátku dodržoval zvyk, že do vysokých církevních funkcí byli jmenováni příslušníci šlechty. Nejnižší šlechtický titul v Brně získal biskup Stuffler, povýšený roku 1806 do rytířského stavu. První brněnský biskup Chorinský pocházel z rodu svobodných pánů z Ledské, kteří byli roku 1761 povýšeni do českého hraběcího stavu. Z hraběcího rodu pocházel také biskup Schaffgotsche a biskup Huyn. Nejvyššího šlechtického titulu dosáhl biskup Schrattenbach, kterého císař Josef II. povýšil v roce 1787 do stavu knížecího.

Přímými rodáky z Brna byli čtyři brněnští biskupové: Schrattenbach, Stuffler, Schaffgotsche a Huyn. Rodáky z brněnské diecéze byli kromě současného biskupa Cikrleho, rodáka z Bosonoh (nyní součást Brna), dále: Josef Kupka, ten pocházel z Černé Hory u Blanska, a Karel Skoupý z Lipůvky u Brna. Ze třinácti brněnských biskupů bylo devět německé národnosti. Prvním českým biskupem se stal – v pořadí osmý – brněnský biskup František Saleský Bauer, pozdější olomoucký arcibiskup a kardinál. Od roku 1931 byli biskupové již jen české národnosti.

Brněnskými biskupy se stali i dva řeholníci, a to Jan Křtitel Lachenbauer, který byl od roku 1763 členem Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, a Norbert J. Klein, který v roce 1888 vstoupil do řádu německých rytířů a roku 1923 se stal dokonce jeho velmistrem.

Nejmladšího věku při biskupském svěcení dosáhl biskup Huyn – měl třicet šest let. Nejstarší byl z tohoto hlediska biskup Josef Kupka, biskupem se stal v šedesáti devíti letech. Nejdéle je brněnským biskupem současný biskup Vojtěch Cikrle, po něm biskup Schaffgotsche – dvacet osm let. Biskup Karel Skoupý stál v čele diecéze dvacet šest let a třetím byl co do délky episkopátu František Saleský Bauer, a to dvaadvacet let.

Foto: Vít Kobza
Biskup Vojtěch Cikrle

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality