Biskupství brněnské

Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov.

Ilustrace
13.2.2019

Biskupství brněnskému se podařilo získat v roce 2017 dotaci na projekt, jehož cílem je revitalizace a zpřístupnění zahrad, které se nacházejí v areálu Národní kulturní památky Petrov v Brně.

Dotace ve výši více než jedenácti milionů korun bude Biskupství brněnskému poskytnuta z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Projekt by měl být v realizaci více než rok; ukončen by měl být v květnu 2020.

Bližší informace o projektu Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno.

Cílem projektu je obnova původního charakteru zahrad, které jsou součástí areálu katedrály sv. Petra a Pavla. Oprava spočívá zejména v terénních a vegetačních úpravách a v rehabilitaci historických ohradních zdí. Dojde také k rekonstrukci stávajících prostor v interiéru přístavku pod ohradní zdí, s přímou návazností na centrální část zahrad, kde budou vybudovány nové prostory pro expozice a výstavy Diecézního muzea a také sociální zařízení a zázemí pro matky s dětmi. Ohradní zeď bude obnovena a restaurovány budou i dvě sochy, které jsou v ní umístěny. Na ohradní zdi, která odděluje prostor mezi katedrálou a řešenými zahradami, bude obnoven dveřní otvor a ke zdi bude přistaveno točité schodiště, kterým tak bude řešen třetí vstup do zahrad, čímž dojde k propojení dalších částí památky a veřejnosti se tak naskytne možnost využívat dosud nezpřístupněné prostory historických zahrad. Realizací projektu bude umožněn vstup do unikátních přírodních prostor nejen k odpočinku a relaxaci návštěvníků, ale také k pořádání společenských a kulturně – vzdělávacích akcí. Díky instalaci rampy pro imobilní bude zajištěn bezbariérový přístup.

Revitalizace a Práce na projektu Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov byly zahájeny 1. října 2018.

Projekt je financován EU.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality