Biskupství brněnské

Jmenování členů Kolegia k šetření důvodnosti nařčení

Ilustrace
6.2.2019

S účinností od 6. února 2019 jmenoval a ustanovil v souladu se Společnou směrnicí ČBK a Konferencí vyšších řeholních přestavených v Ćeské republice pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve (Acta ČBK 10/2015), kapitola III., čl. 1., bod 12 brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle tyto členy Kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce: P. ICLic. Radima Josefa Jančáře, O.Carm., R.D. Mgr . Jindřicha Kotvrdu, R.D. Mgr. Romana Kubína a JUDr. Milana Dobeše.

Případné náměty k projednání jmenovaným kolegiem je nutné zasílat pouze písemně poštou na adresu generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr. (Petrov 8, 601 43 Brno).

Text směrnice zde

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality