Biskupství brněnské

Svatý Martin – husa a víno?

Ilustrace
11.11.2018

Žehnání Svatomartinského vína se stalo po roce 2005 novodobou tradicí. Obnovená vinařská tradice, jejíž cíle byly a jsou jednoznačně komerční, by si zasloužila doplnění. Kdo je vlastně svatý Martin, jehož svátek byl i v naších zemích dříve hojně slaven, a to ne pitím vína a pečením svatomartinské husy?

Svatý Martin z Tours se narodil v uherské Sabarii a podle přání svého otce se z něj stal voják, byl členem římského jezdectva v Galii. Jednu mrazivou noc potkal na cestě žebráka, zželelo se mu ho a mečem rozpůlil svůj plášť, aby se s ním o něj rozdělil. Poté se mu ve snu zjevil Ježíš Kristus oděný darovanou částí pláště a ten okamžik změnil Martinův život. Odešel z vojska, rozhodl se nechat pokřtít a stal se z něj poustevník. Postupně se k němu přidali další a vytvořili řeholní společenství. Roku 371 se stal Martin biskupem v Tours. Pro svou skromnost a pokoru byl velmi oblíbeným a nazýván biskupem chudých. Zemřel 8. listopadu, pohřben byl právě 11.listopadu, kdy slavíme jeho svátek.

A jak přišel Martin k huse? Jedna z legend vypráví, že nechtěl přijmout postavení biskupa a ukryl se proto v hejnu hus.
František Odehnal, autor řady publikací o českých a moravských poutních místech, spočítal, že ve světě je svatému Martinovi zasvěceno 4603 kostelů a kaplí, v České republice sto čtyřicet pět. A pokud někoho zajímají i další čísla, tak v roce 2016 patřilo jméno Martin na jižní Moravě k osmému nejčastějšímu, jeho nositelů zde žilo dvacet tisíc tři sta čtrnáct.

(Z knihy Vojtěcha Cikrleho – „Petrov – mozaika malých zastavení a vzpomínek“)

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality