Biskupství brněnské

Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno

 

Biskupství brněnskému se podařilo získat v roce 2017 dotaci na projekt, jehož cílem byla revitalizace a zpřístupnění zahrad, které se nacházejí v areálu Národní kulturní památky Petrov v Brně. Dotace ve výši více než jedenácti milionů korun byla Biskupství brněnskému poskytnuta z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Vlastní realizace projektu byla zahájena v říjnu 2018 a byla ukončena v květnu 2020.

Bližší informace o projektu Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno

Cílem projektu byla obnova původního charakteru zahrad, které jsou součástí areálu katedrály sv. Petra a Pavla. Oprava spočívala zejména v terénních a vegetačních úpravách a v rehabilitaci historických ohradních zdí. Došlo také k rekonstrukci stávajících prostor v interiéru přístavku pod ohradní zdí, s přímou návazností na centrální část zahrad, kde byly vybudovány nové prostory pro expozice a výstavy Diecézního muzea a také sociální zařízení a zázemí pro matky s dětmi. Ohradní zeď byla obnovena a restaurovány byly i dvě sochy, které jsou v ní umístěny. Na ohradní zdi, která odděluje prostor mezi katedrálou a řešenými zahradami, byl obnoven dveřní otvor a ke zdi bylo přistaveno točité schodiště, kterým tak byl vyřešen třetí vstup do zahrad, čímž došlo k propojení dalších částí památky a veřejnosti se tak naskytne možnost využívat dosud nezpřístupněné prostory historických zahrad. Realizací projektu byl umožněn vstup do unikátních přírodních prostor nejen k odpočinku a relaxaci návštěvníků, ale také k pořádání společenských a kulturně – vzdělávacích akcí. Díky instalaci rampy pro imobilní byl zajištěn bezbariérový přístup do snížené části zahrad z ulice Petrské.

Projekt je financován EU.

Možnost pronájmu Zahrad pod Petrovem a více informací na webových stránkách zde.

Logo

 

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality