Biskupství brněnské

Ve Křtinách vzpomenou na opata Maraveho.

Ilustrace
1.10.2018

V pondělí 1. října 2018 se v křtinském kostele Jména Panny Marie uskuteční vzpomínková slavnost na posledního opata zrušeného kláštera v Zábrdovicích. V tento den si budeme připomínat 200 let od jeho úmrtí ve Křtinách.
Vzpomínková slavnost vyvrcholí v 17.00 hodin pontifikální mší svatou.

Hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Konzbul, brněnský pomocný biskup. Koncelebrovat budou novoříšský opat Marian Rudolf Kosík, kněží z novoříšského kláštera a další přítomní kněží.
Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost za zemřelého opata Maraveho a za všechny zemřelé poutníky a kněze, kteří ve Křtinách působili.

Jak uvádějí novoříšští premonstráti: Opat Michael Daniel Marave se narodil 8. ledna 1741. V květnu roku 1777 byl po předchůdci Krištofu Jiřím Matuškovi zvolen 36. zábrdovickým opatem. Zároveň se tak Marave stal i otcem opatem novoříšským a proboštem v Jánošidě v Uhrách.
V jeho službě přišla nečekaná rána, když byl 24. července 1784 klášter zrušen Josefem II. a jeho prostory byly využity pro vojenskou nemocnici. Opat Marave se uchýlil na farní rezidenci do Křtin. Od té doby se neustále snažil o obnovu kláštera v Zábrdovicích. Odpovědí mu bylo, že obnova není nutná ani možná.
Zasažen mrtvičními záchvaty umírá ve Křtinách 1. října 1818. Pochován byl na hřbitově ve Křtinách.

Klášter v Nové Říši byl jediným založením z kláštera v Zábrdovicích. Bratři novoříšského kláštera se vždy snažili o obnovu kláštera, nebo alespoň duchovní správy v Zábrdovicích. Při této vzpomínkové slavnosti na posledního zábrdovického opata chtějí novoříšští premonstráti také s pokorou děkovat za možnost působit ve Křtinách, na místě svých premonstrátských zakladatelů a předchůdců.“

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality