Biskupství brněnské

Kostel v Šumné desetiletý

Ilustrace
4.9.2018

Při příležitosti 10. výročí posvěcení kostela Svatého Ducha v Šumné bude v úterý 4. září 2018 v 18.00 hodin slavit děkovnou bohoslužbu brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Autorem kostela zasvěceného Duchu Svatému je architekt Marek Štěpán z Brna, jehož Atelier Štěpán se dlouhodobě zabývá sakrálními stavbami. Nejnovější realizací je kostel v Brně – Lesné, jehož zakončení se předpokládá příští rok.

Marek Štěpán o svém projektu v Šumné řekl : „Architektonická forma kostela je prostá, jeho architektura vychází ze starých raně křesťanských podélných sakrálních staveb s apsidálním závěrem a přepisuje je pro potřeby současné liturgie. Kostel má obdélníkový půdorys velikosti cca 18x9,3 m, rozdělený na věž, loď a závěr. Hlavním prostorem je obdélná zaklenutá loď s kněžištěm v apsidiálním závěru. Apsida bude v příštích letech pojednána monumentální freskou. Věž má 4 podlaží, v 1. a 2. podlaží je kůr , nad ním zvonice, na vrcholu věže je kříž z probarveného betonu. Také liturgické řešení se obrací k rané křesťanské architektuře. Ohniskem prostoru je presbytář, ten je vyvýšen o dva stupně vůči lodi na kruhovém ostrově. Centrem presbytáře je obětní stůl, ten je stejně jako ostatní liturgický mobiliář z Božanovského pískovce.“

Související článek https://www.biskupstvi.cz/2008-09-14-v-sumne-bude-posvecen-novy-kostel

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality