Biskupství brněnské

Rektor P. Šikula se vrátil domů

Ilustrace
5.7.2018

Po pěti letech působení ve funkci rektora Papežské koleje Nepomucenum v Římě se vrátil zpět do České republiky P. ThLic. Petr Šikula. Za své přínosné působení ve prospěch studentů i upevnění významu české koleje v Římě jej biskupové letos na Velehradě ocenili pamětní medailí České biskupské konference.

P. Petr Šikula již jako jáhen působil od roku 1999 u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, po přijetí kněžského svěcení v roce 2000 zde byl ustanoven jako farní vikář, později jako administrátor a v roce 2012 jako její farář. V roce 2007 ocenil obětavou kněžskou službu P. Petra Šikuly brněnský biskup Vojtěch Cikrle medailí sv. Petra a Pavla. V roce 2013 byl jmenován rektorem Papežské koleje Nepomucenum v Římě.

Po svém návratu do brněnské diecéze v červnu letošního roku se stal P. Petr Šikula farářem v Kloboukách u Brna a exc. administrátorem v Krumvíři, kam byl ustanoven s posláním rozvíjet duchovní život a rekonstruovat klobouckou faru.

Více informací o velehradských událostech na www.cirkev.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality