Biskupství brněnské

Otcové pallotini zvou k zapojení do nového projektu Korunka na cestu

Ilustrace
30.6.2018

„Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007-2016 umírá každý rok v České republice cca sto deset tisíc lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, dvanáct za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo" od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Věříme, že smrt je především přechodem a začátkem života věčného. Vnímáme proto význam umírání a to, jak důležité je tento přechod doprovázet blízkostí a modlitbou,“ říká za otce pallotini P. Wojciech Zubkowicz, OSA.

Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu", jehož cílem je povzbudit k modlitbě za umírající. Inspirací ke vzniku projektu byla slova Pána Ježíše z „Deníčku" sv. Faustyny Kowalské: „Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel." (Den. 1541)

„Hlavním cílem projektu je připomenout potřebu modlitby za umírající a povzbudit k doprovázení umírajících svou blízkostí (kde je to možné) a modlitbou (vždy je to možné). Samozřejmě si může každý zvolit vhodnou modlitbu, kterou se bude za umírající modlit. My jsme pro účel tohoto projektu zvolili modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a po této modlitbě jsme také pojmenovali celý projekt: „Korunka na cestu". Abychom byli schopní oslovit širší veřejnost a vytvořit motivační nástroj, připravili jsme internetové stránky projektu.

Vše potřebné najdete na adrese: www.korunkanacestu.cz

Samozřejmě k modlitbě zveme všechny, nejen ty, kteří využívají internet. Bůh ví o každé modlitbě a každá modlitba za umírající je velmi důležitá. Den má 1440 minut. Korunku se lze pomodlit za necelých 10 minut. Modlit se za umírající je skutek milosrdenství.,“ doplňuje P. Zubkowicz

Více na www.slavkovice.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality