Biskupství brněnské

Druhý ročník Párového doprovázení manželů

Ilustrace
16.6.2018

V sobotu 16. června 2018 v 18.00 hodin budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně po slavnostní mši, které bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, představeni letošní absolventi kurzu Párové doprovázení mladých manželů.

Při této příležitosti obdrží z rukou proděkanky Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci osvědčení o absolvování kurzu a budou otcem biskupem pověřeni a rozesláni k výkonu této služby za přítomnosti správců farností, které je do kurzu vyslaly. Jde o ukončený druhý ročník kurzu, jemuž budou přítomni i někteří absolventi loňského ročníku.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality