Biskupství brněnské

100 let od narození Aloise Mikysky

Ilustrace
27.5.2018

Letos 27. května uplyne 100 let od narození katolického spisovatele, publicisty, církevního historika a vlastivědného badatele Aloise Mikysky. Pocházel z Rudíkova, trvalým domovem se mu však stala Třebíč.

„Začínal jako šiřitel katolického tisku a vztah k literatuře ho přivedl k povolání knihkupce i k příležitostné vlastní tvorbě. Rozsah jeho zájmů byl mimořádně široký – od místních pohádek a pověstí přes lidové betlémy, osobnost Jakuba Demla až po církevní dějiny. Kromě samostatně vydaných prací uveřejňoval drobnější příspěvky v Lidové demokracii, Naší rodině, Duchovním pastýři i regionálních listech,“ přibližuje Marie Plevová, vedoucí Diecézního archivu.

„Podstatná část jeho tvorby však zůstala tiskem nevydána. Jedinečné místo v ní zaujímá monumentální Galerie kněží brněnské diecéze, mnohasvazkové dílo, které v naší církevně-historické literatuře nemá obdoby. Alois Mikyska jí věnoval několik desítek let svého života, po něž neúnavně objížděl fary celé diecéze, studoval kroniky i jiné historické dokumenty a pořizoval snímky portrétních vyobrazení duchovních. Za pomoci dostupné techniky, jejíž vrchol tehdy u nás představoval klasický fotoaparát a psací stroj, nashromáždil a utřídil obrovské množství cenných životopisných dat kněží, kteří v diecézi zastávali úřad faráře či administrátora. Výsledkem této jeho dlouholeté mravenčí práce jsou pečlivě sestavené přehledy posloupnosti duchovních správců jednotlivých farností a několik tisíc biografických medailonů kněží, řazených podle místa narození. Základní řadu doplňují svazky, sledující představené kapitul a některých význačných klášterů. Speciální pozornost je pak věnována klerikům, perzekuovaným za druhé světové války nacisty, a také osobnostem z řad kněží, kteří vynikli na poli umění a vědy (zde Mikyska autorsky spolupracoval P. Josefem Hudečkem). Celé encyklopedické dílo nepostrádá ani souhrnné soupisy kněží podle data narození, svěcení i úmrtí, přičemž vysoce ceněn bývá zvláště poslední z nich, sestavený v podobě tradičního kněžského nekrologia. Výtisky svých prací Alois Mikyska poctivě předával farním úřadům, z jejichž pramenů čerpal, takže pro řadu farností se právě jeho dílo stalo základním zdrojem poznání vlastní minulosti,“ uzavírá Marie Plevová

Alois Mikyska zemřel 2. března 1988 v Třebíči.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality