Biskupství brněnské

Setkání bohoslovců brněnské diecéze s biskupy Vojtěchem a Pavlem

Ilustrace
13.3.2018

Brněnští bohoslovci se dělí o své zážitky. Jeden z nich, Josef Janoušek, píše o jejich nedávné návštěvě Brna:

"Ve dnech 9. až 11. března 2018 se uskutečnilo setkání bohoslovců brněnské diecéze v Brně - Obřanech, během kterého jsme se setkali s oběma brněnskými biskupy. Letošní setkání, které obvykle probíhá každý rok, se letos uskutečnilo v bydlišti Milana Werla, bohoslovce 3. ročníku. Spolu s ním přijeli Štěpán Trčka (5. ročník), Jiří Dyčka (3. ročník), Jan Kříž (2. ročník) a Josef Janoušek (1. ročník).

Po příjezdu do Obřan jsme měli s místními farníky, otcem Josefem Večeřou a jáhnem Petrem Šplouchalem mši svatou, po které následovalo společenství s mladými z farnosti. Sobotní den jsme mohli strávit s otcem biskupem Vojtěchem. Tento čas byl krásným setkáním v modlitbě, při rozhovoru a také u společného oběda. Pro nás bohoslovce bylo povzbuzením to, že jsme měli možnost být tímto způsobem sami se svým biskupem. A snad i otec biskup se s námi cítil jako se svými syny. Během soboty jsme ještě navštívili Domov důstojného stáří v Maloměřicích, kde jsme se s místními obyvateli zúčastnili společné bohoslužby. Neděli jsme potom strávili s otcem biskupem Pavlem a s místním farním společenstvím. Nejprve byla mše svatá ve farním kostele sv. Václava, po které následovala farní kavárna, na níž otec biskup i bohoslovci živě konverzovali s farníky. Po společném obědě jsme se vrátili do kněžského semináře do Olomouce.


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality