Biskupství brněnské

Kaple Všech Svatých v Troubsku dostane novou střechu

Ilustrace
27.9.2017

Kaple Všech svatých v Troubsku se nachází na návsi přímo naproti farní budově. Kapli nechala postavit dcera Anny Cecilie - Marie Cecilie ze Sekenbergu roku 1795, vzhledem ke značné vzdálenosti farního kostela od středu obce, „aby zde mohla být sloužena mše svatá ve všední dny“.

Kaple byla posvěcena v roce 1798, jak dosvědčuje součet římských číslic v chronogramu - latinském nápise nad vchodem. Tento letopočet se nachází rovněž na střešním plášti. Na oltářním obraze od Jana Mayera je zobrazena skupina světců, nejčastěji uctívaných v našich zemích. Zvon na věži kaple se používal v dřívějších dobách jako umíráček. Sakristie byla přistavěna roku 1887.

Kaple prošla v minulých letech opravou střechy, exteriéru a interiéru díky vydatné finanční pomoci Obce Troubsko a MK ČR. Dodatečně byl zjištěn špatný stav krovu věže a proto bylo rozhodnuto o jeho opravě. V úterý 8.8.2017 byla střecha sejmuta jako celek pomocí autojeřábu. Po rekonstrukci krovu a opatření novým plechovým pláštěm bude opět pomocí autojeřábu usazen na věž. Tato akce je naplánována na středu 27. září 2017 v 9.00 hodin. Akci provádí firma Břetislav Kocián. Celkový rozpočet činí 629.494,- Kč. Na jeho krytí vyčlenila Obec Troubsko dotaci 200.000,- Kč, MK ČR 250.000,- Kč. Investorem stavby je Římskokatolická farnost Troubsko.

Mons. František Koutný, farář v Troubsku

Fotogalerie ZDE
Foto: František Koutný
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality