Biskupství brněnské

Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

Ilustrace
20.9.2017

Brněnskému biskupství se podařilo v létě 2017 získat dotaci na přístavbu a rekonstrukci Katolického gymnázia Třebíč ve výši téměř 80 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Projekt by měl být v realizaci více než rok, ukončen by pak měl být koncem roku 2018.

Bližší informace o projektu Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč.

Předmětem projektu je především přestavba novodobého křídla budovy Katolického gymnázia Třebíč na moderní bezbariérový objekt, ve kterém vzniknou dosud chybějící prostory odborných učeben a kabinetů pro výuku klíčových předmětů (matematiky, fyziky, chemie, biologie, informatiky a cizích jazyků) včetně vybavení a pořízení didaktických pomůcek. Součástí projektu je také zajištění bezbariérového přístupu nejenom v rámci nové přístavby, ale také ve stávajícím objektu serafínského křídla, kde bude nově vybudován výtah. Dále dojde k vybudování sociálního zařízení, též s bezbariérovým přístupem. (Tím dojde k zajištění bezbariérové dostupnosti celého areálu školy.) Předmětem projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a úpravy venkovních prostranství a zeleně.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci plánovaných inovací ve výuce Katolického gymnázia Třebíč, které umožní zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

Projekt má vazbu na následující podporované aktivity:
- stavební úpravy a pořízení vybavení učeben ve vazbě na klíčové kompetence (vybavení interiéru a výukové pomůcky);
- stavební úpravy stávající infrastruktury s cílem zabezpečit bezbariérovost celého areálu;
- zajištění vnitřní konektivity školy.

Projekt je součástí celkové obnovy areálu školy.
Projekt je financován z EU


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality