Biskupství brněnské

Papežská misijní díla – oslavy Misijní neděle 22. 10. 2017

Ilustrace
22.10.2017

V neděli 22. října 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle v České republice sbírka na misie.

Jak uvádí Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD: „V sobotu 21. října . 2017 ve 21.00 hodin vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní most modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD což je Misijní štrůdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod., zpívají misijní hymnu, podílejí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka….

Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, mobil 604 838 882, číslo účtu 72540444/2700, e-mail pmd@missio.cz, http://www.missio.cz.


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality