Biskupství brněnské

Mons. Václav Slouk slaví životní jubileum

Ilustrace
10.9.2017

Prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář u kostela sv. Jakuba v Brně Mons. ThLic. Václav Slouk oslaví v těchto dnech šedesáté narozeniny. Při této příležitosti ho brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle ocenil medailí sv. Jana Sarkandra.

Děkovnou bohoslužbu se svatojakubskou farností bude jubilant slavit v neděli 10. září 2017 v 9.30 hodin.

Václav Slouk se narodil v roce 1957 v Brně, pochází z Hrušovan u Brna. Vystudoval gymnázium v Hustopečích u Brna a Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983, v letech 1997-1999 pokračoval ve studiích na Katolické univerzitě v Lublinu, oboru spirituální teologie.

Dne 7. července 1993 byl zvolen generálním sekretářem České biskupské konference, od 1. listopadu 1995 působil jako spirituál v Teologickém konviktu v Litoměřicích. Od roku 1996 je pověřen službou v oblasti ekumenismu, v roce 2015 byl jmenován biskupským delegátem pro ekumenismus v brněnské diecézi. V roce 1997 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.

Roku 2002 byl Václav Slouk jmenován kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a v roce 2015 jejím druhým prelátem. V roce 2010 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

Ve farnosti sv. Jakuba v Brně působil Václav Slouk v letech 1983-1990 jako farní vikář, od roku 1999 zde působí jako farář a děkan brněnský. Současně vyučuje spirituální teologii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Právě o kostele sv. Jakuba Staršího mu v těchto dnech vychází publikace s názvem „Kostel sv. Jakuba – gotické srdce Brna“.
 

Fotogalerie

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality