Biskupství brněnské

Ve Vranově u Brna začíná poutní sezóna

Ilustrace
10.9.2017

Letošní poutní bohoslužby na mariánském poutním místě Vranov u Brna zahájí v neděli 10. září 2017 v 11.00 hodin slavnostní mší generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Jak uvádějí bratři pauláni: „Při letošních zářijových poutích si připomeneme 777 let od zázračného uzdravení maršálka Viléma na přímluvu Panny Marie v roce 1240, který zapříčinil vznik tohoto krásného mariánského poutního místa. Spolu s dnešním chrámem Narození Panny Marie byl v 17. století vybudován klášter, do kterého Kateřina z Boskovic a Černé Hory s manželem Maxmiliánem z Liechtenštejna pozvali Řád paulánů - oficiálním názvem: "Nejmenší bratři sv. Františka z Pauly", aby se ujali duchovní správy. V roce 1782 byl pak osvícenským panovníkem Josefem II zrušen i tento klášter a pauláni museli místo opustit. Vrátili se zpět v roce 1992, kdy je přijal o. biskup Vojtěch Cikrle. Od té doby se zde pauláni snaží vybudovat Duchovní centrum, které již z části slouží lidem k duchovním obnovám“.