Biskupství brněnské

Postup v procesu blahořečení P. Buly a P. Drboly

Ilustrace
10.7.2017

Mons. Karle Orlita, administrátor kanonizačního řízení P. Jana Buly a P. Václava Drboly, aktuálně informuje:

„S radostí informuji ve věci procesu blahořečení Služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly, že Kongregace pro záležitosti svatých při svém řádném zasedání 8. června 2017, projednávala otázku jak platnosti diecézní fáze řízení, tak existence pověsti mučednictví Služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly. Kongregace zkoumala, zda byli náležitě a správně vyslechnuti svědkové a zda byly v tomto případě správně dodrženy zákonné požadavky pro řízení. Poté, co kongregace pozorně prošetřila diecézní fázi řízení, vydala rozhodnutí o platnosti procesu, který byl vykonán v naší diecézi, a umožnila tím další římskou fázi řízení.

V nejbližším čase kongregace jmenuje úředníka, který bude mít procesně kauzu na starosti, tzv. relatora, který spolu s římským postulátorem vypracuje odborný spis positio, který pak bude předán několika komisím ke studiu a následnému rozhodování. Na konci tohoto procesu, bude-li s kladným výsledkem, bude kauza předána ke konečnému rozhodnutí Svatému otci.

V případě, že jsou blahořečeni mučedníci, nevyžaduje se k potvrzení jejich mučednictví zázrak, a tedy každý církví uznaný mučedník je aktem blahořečení povýšen k úctě oltáře. Prosím o modlitby, aby se toto v co nejkratším čase uskutečnilo, protože délka procesu závisí především na vašich modlitbách.“