Biskupství brněnské

Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století

Ilustrace
15.6.2017

Diecézní muzeum na Petrově připravilo letos společně s Diecézním archivem v Rajhradě výstavu nazvanou „Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století“. Výstava instalovaná v tzv. Propité věži představuje návštěvníkům dlouhá a výpravná procesí českých a moravských poutníků na posvátná místa na počátku 20. století. Poutě byly často velmi složitě organizovány a pečlivě připravovány mnohými duchovními.

Výraznou osobu poutí do Svaté země představuje Antonín Bartoš, římskokatolický kněz, spisovatel a cestovatel. S poutěmi do Lurd je spjato šest kněží - a zároveň i bratří - Kolísků.

Na výstavě je možné zhlédnout mnohé dokumenty (provolání k jednotlivým poutím a potvrzení poutníkům o jejich účasti na pouti), soudobá periodika a také vyobrazení dopravních prostředků (jako např. různé typy lodí či vlak). Jednotlivé panely podávají přesné popisy odkud kam i přes jaká města poutníci putovali. Nedílnou součástí výstavy je i velká mapa, která názorně ukazuje poutnické cesty.

Výstava, jejímiž kurátorkami jsou Mgr. Petra Koláčková, Mgr. Nina Jašková, Ph.D., bude otevřena od 15. června do 1. října 2017.

Plakát