Biskupství brněnské

Noc kostelů 2017 v brněnské diecézi? Nově šalina!

Ilustrace
9.6.2017

Letošní ročník Noci kostelů v brněnské diecézi má opět co nabídnout - 178 zapojených míst má pro návštěvníky přichystáno téměř 1000 různorodých programů. Tradiční tematická brožurka přináší nabídku programů 66 míst z Brna i z přilehlých okresů jihomoravské metropole a nově obsahuje také pozvánky na další akce v daném místě během roku.

Podobně jako v předchozích letech zahájí v městě Brně Noci kostelů slavnostní vyzvánění zvonů a ekumenické setkání, tentokrát v modlitebně Bratrské jednoty baptistů (ul. Smetanova). Návštěvníci se mohou těšit na zajímavou novinku – jízdu „šaliny Noci kostelů“ v centru Brna, kterou slavnostně zahájí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Součástí jízdy bude doprovodný program s rozhovory se známými osobnostmi, pozvánky na právě probíhající programy v nedalekých kostelech i hudební a taneční ukázky na tramvajové zastávce před kostelem sv. Tomáše. V této části Moravského náměstí budou probíhat i tradiční dětské programy: workshopy či pátrací soutěž Tajemství brněnských kostelů. Též královopolský kostel Nejsvětější Trojice pamatuje na malé návštěvníky programem s názvem „Jak Panna Maria ochránila Brno aneb O tom švédském obléhání“, u sv. Jakuba se zase děti mohou seznámit se životem apoštola Pavla na Svatojakubské cestě.

I mnohá mimobrněnská místa plánují dětské programy, např. ve Znojmě připravili zábavnou pátrací hru mezi jednotlivými kostely, v Blansku v programu s názvem „Ve stínu staré věže“ děti objeví nejen část dávné historie místa, ale pod odborným vedením vyzkouší vazby z přírodnin a květin, kterými pak vyzdobí kostel i přilehlý areál.

Již tradiční a návštěvníky velmi vítaná je nabídka výstupů na věže. Opět bude možné ve večerních a nočních hodinách vystoupat na věž katedrály sv. Petra a Pavla či kostela sv. Jakuba v centru Brna, dále budou mimořádně zpřístupněny i věže kostelů sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích, Neposkvrněného početí Panny Marie v ul. Křenová a sv. Jana Nepomuckého v Lískovci. Možnost prohlídky s chvílí ztišení nabízejí opět kaple v brněnských nemocnicích Milosrdných bratří a v psychiatrické nemocnici v Černovicích nebo kapitulní síň Vojenské nemocnice.

Značnému zájmu návštěvníků se každoročně těší i prohlídkové okruhy. V Brně-Králově Poli mohou příchozí zavítat do bývalých klášterních kartuziánských zahrad a do sklepení, nejstarší části celého areálu. Zajímavý jistě bude i okruh po sakrálních památkách brněnských starých Černovic s možností vysazení květiny v půdorysu bývalého kostela zničeného bombardováním za 2. světové války. V Rosicích u Brna bude velkým lákadlem svícemi osvětlená cesta ke kapli nad městem, v Telči cesta ke starobylé kryptě kostela Jména Ježíš, kde bude možné zapálit svíci se vzpomínkou na své blízké.

Mimobrněnská místa přinášejí také další pozoruhodnosti, např. mimořádně k Noci kostelů zpřístupněnou rekonstruovanou Lichtenštejnskou hrobku ve Vranově u Brna nebo Světelský oltář v adamovském kostele sv. Barbory. Ve Slavonicích to bude kostel Božího Těla za městem, ve Znojmě-Louce vyhledávaný starobylý kostel sv. Václava, v Třebíči památka UNESCO - bazilika sv. Prokopa a Panny Marie. Poprvé mohou zájemci navštívit i několik kapliček v okolí Troubska nedaleko Brna nebo navštívit první Noc kostelů v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Lechovicích na Znojemsku.

Kompletní nabídka programů včetně možností dopravy, kontaktních údajů a dopravního spojení lze nalézt na www.nockostelu.cz v sekci diecéze Brno.