Biskupství brněnské

Fotografkám a fotografům: Těšíme se na Vaše snímky!

Ilustrace
30.6.2017

V roce 2017 slaví brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Jednou z akcí, které Biskupství brněnské v tomto roce uspořádá, je také výstava nazvaná Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor může do 30. června 2017 přispět každý amatérský či profesionální fotograf či fotografka.

Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze, protože kostel v Brně na Petrově byl založením Biskupství brněnského dne 5. prosince 1777 povýšen na katedrálu, tedy na hlavní chrám diecéze a její viditelný symbol. Druhé téma nese název Ze života naší farnosti, protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny církve a spojuje nás nejen bydliště, ale také řada společně prožitých událostí a akcí.

Související články:
http://www.biskupstvi.cz/2017-01-20-slovo-otce-biskupa-vojtecha-k-pripravovane-vystave-brnenska-dieceze-ve-fotografiich
http://www.biskupstvi.cz/2017-01-20-organizacni-informace-pro-autory-fotografii-pripravovane-vystavy