Biskupství brněnské

VIR v kněžském semináři

Ilustrace
3.12.2016

Bohoslovci v olomouckém kněžském semináři, kde je ve školním roce 2016/2017 dvanáct bohoslovců z brněnské diecéze, se během roku účastní také řady akcí a občas můžeme nahlédnou do jejich života i díky krátkým reportážím. O VIRu v kněžském semináři píše bohoslovec Karel Honka, člen VIR teamu: „ Ve dnech 25. až 27. listopadu. 2016 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskutečnila duchovní obnova VIR pro mladé muže ve věku 17 až 35 let na téma: Očekávání neočekávatelného. Vedl ji P. ThLic. Josef Mikulášek, kaplan v katedrále Sv. Václava v Olomouci, který spojil myšlenku očekávání na příchod našeho Pána o Vánocích s očekáváním toho, co pro mě má Pán ještě připravené a jaký má se mnou životní plán. Mladí muži od pátečního večera do nedělního rána byli usebráni v tichu, aby tak mohli naslouchat Božímu slovu, přednášejícímu knězi a hlasu svého svědomí. Tato doba byla provázena modlitbou, adorací a bohoslužbami. V neděli po slavnostní mši svaté a obědě, se účastníci duchovní obnovy povzbuzeni vraceli domů, aby s Kristem ve svém srdci prožívali adventní dny, a tak pokračovali v přípravě na svátky Jeho narození.“

Foto Petr Janíček

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality