Biskupství brněnské

Biskup Konzbul zahájí Tříkrálovou sbírku 2017 v brněnské diecézi

Ilustrace
2.1.2017

Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla dne 2. ledna 2017 v 15.00 hodin požehná brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul tříkrálovým koledníkům.

Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno.

O Tříkrálové sbírce

Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. Koná se vždy první dva týdny v lednu (1. - 15. ledna), kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou novinu o narození Krista.

Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla" se naplňuje těmito způsoby:

  • sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím charitních projektů a služeb,
  • výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné existenční situaci a poslání Charity je jim pomáhat,
  • šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.

Tříkrálová sbírka má před sebou sedmnáctý ročník (2001 - 2017), Nultý ročník proběhl v roce 2000 jen v olomoucké arcidiecézi.

Více na http://dchb.charita.cz