Biskupství brněnské

Cena Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné

Ilustrace
3.11.2016

V sobotu 22. října 2016 byli v pražském kostele sv. Šimona a Judy a v živém přenosu na TV Noe oceněni laureáti Ceny Celestýna Opitze, kterou uděluje Řád milosrdných bratří. Ocenení je každoročně udělováno vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality - křesťanské péče o nemocné a potřebné. Ocenění laureáti pro letošní rok jsou: Aleš Bárta, Dr.h.c. - za iniciativu při založení, rozvoji a fungování české nemocnice v Itibo (Keňa), Anna Tisovská - za mnohaletou a nepřetržitou péči o svého syna Marcela upoutaného na lůžko, Ing. Martin Dvořák - za humanitární a rozvojovou činnost v Kosovu a Iráku, a za celoživotní postoj vůči službě lidem a společnosti.

Cena za vzor v péči o nemocné a potřebné

Již sedmým rokem Řád milosrdných bratří uděluje ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné - Cenu Celestýna Opitze. Každý rok se odborná komise snaží z nominovaných vybrat dva až tři laureáty, kteří se stanou vzorem v přístupu k lidem nemocným, chudým, lidem bez domova, ke všem, kdo potřebují jakoukoli formu pomoci a často jsou na ni odkázáni.

V letošním roce byli vybráni tři laureáti, kteří každý svým jedinečným způsobem „dělají dobro a dělají ho dobře“. Někteří z nich v životě neslyšeli o osobě Celestýna Opitze, milosrdném bratru a zakladateli anesteziologie, přesto s ním mají mnoho společného. Stejně jako on, i letošní laureáti jdou proti davu a zaběhnutým pořádkům, všímají si mezer a nedostatků ve společnosti a svojí vlastní prací se je snaží zaplnit.

Jeden z laureátů Martin Dvořák bohužel nemohl na koncert s předáním ocenění dorazit, to mu tedy bude předáno dodatečně.

Nechť promlouvá srdce

Ceny Celestýan Opitze jsou každoročně předávány v rámci koncertu. Letos zazněly autorské skladby inspirované heslem řádu milosrdných bratří „Tělem k duši“ z dílny Jiřího Pavlici v podání skupiny Hradišťan a sboru Bohemiachor. Jiří Pavlica se v rámci Roku milosrdenství nechal inspirovat slovy vytesanými na zdi první nemocnice, kterou založil sv. Jan z Boha, „Nechť promlouvá srdce“ a složil skladby, ve kterých se prolínají motivy milosrdenství, naděje a lásky. Právě toto hudební dílo podtrhlo význam předávání ocenění a jeho poslech se stal důstojnou součástí našeho vyjádření vděčnosti za příklad lidem, kteří svůj život obětují službě bližním.

Více v příloze.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality