Biskupství brněnské

Slavnost Ježíše Krista Krále 2016

Ilustrace
20.11.2016

V den slavnosti Ježíše Krista Krále (neděle 20. listopadu 2016) budou v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slaveny bohoslužby v 7.30 hodin (latinská), v 9.00 a v 10.30 hodin. Bohoslužbě v 9.00 hodin bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v tento den v 10.00 hodin udělovat svátost biřmování v Třebíči.

Slavnost Ježíše Krista Krále je připomínána vždy v poslední neděli liturgického roku. O týden později pak začíná nový církevní rok a Advent, čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality