Biskupství brněnské

Brno navštívil patron Maltézského řádu

Ilustrace
20.10.2016

Ve dnech 13. a 14. října 2016 navštívil Brno kardinál Raymond Leo Burke, patron Maltézského řádu. Ve čtvrtek dopoledne přednesl na konferenci Nejmenší z nás přednášku na téma „Evangelium života a nová evangelizace“.
foto
(foto: Kateřina Kubíková)
Kardinál Burke ve svém příspěvku nabídl reflexi nad encyklikou Evangelium vitae. Připomněl katolickým laikům jejich odpovědnost za šíření kultury života. Krátce upozornil na mylné chápání svědomí, když zdůraznil, že nemůže existovat rozpor mezi tím, co žádá správně formované svědomí a tím, co sdělují pravdy víry, které předkládá učitelský úřad církve zastupovaný Svatým otcem. Poznamenal, že nová evangelizace závisí na novém hlásání pravdy o ženě a mateřství. Upřesnil, že úcta k lidskému životu je spojena s respektem k manželství a rodině. Každý útok na lidský život má hluboký původ v mylném pohledu na lidskou sexualitu a důstojnost člověka. Připomněl, že ačkoliv je nejdůležitější proměna lidských srdcí, katolíci a lidé dobré vůle se mají aktivně zasazovat o prosazení zákonů chránících lidskou důstojnost, a tedy se zapojovat do politického života. Zdůraznil důležitost podpory médií, která jsou pro život a rodinu, a stejně tak organizování manifestací, neboť kultura smrti se šíří také kvůli lhostejnosti a nedostatečné informovanosti lidí.

Přednášku si vyslechlo asi 120 účastníků, mezi kterými nechyběl ani moravský metropolita Mons. Jan Graubner.
V pátek po rozednění kardinál Burke, který je členem druhé sekce Státního sekretariátu, jež bezprostředně pomáhá Svatému otci při výkonu jeho nejvyššího úřadu, a dále též členem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Kongregace pro blahořečení a svatořečení a Papežské rady pro výklad legislativních textů, sloužil v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně mši sv. v mimořádné formě (tzv. tridentskou). Forma mše sv. dostála svému označení, když si věřící mohli odnést mimořádně působivý zážitek, podpořený znamenitým varhaním doprovodem.
foto
(foto: Jiří Brauner)

Po mši sv. pan kardinál posnídal s brněnskými biskupy Vojtěchem a Pavlem. Následně mu byl představen brněnský Diecézní církevní soud, kde se setkal s jeho pracovníky. Při tomto setkání zaznělo vícero dotazů, na které pan kardinál ochotně a kompetentně odpovídal. Při rozhovoru s pracovníky soudu, který byl veden přívětivým a neformálním způsobem, nezůstala stranou ani současná reforma manželského procesu. Svoji návštěvu brněnské diecéze pan kardinál zakončil obědem, po němž se vydal do Prahy, kde pokračovala další část jeho návštěvy ČR.


Zpracoval Miroslav Kratochvíl

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality