Biskupství brněnské

Společně na Velehradě

Ilustrace
18.10.2016

O zážitky ze setkání bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska na Velehradě se podělil Lukáš Dořičák: „Jubilejní 10. setkání bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska se uskutečnilo v sobotu 8. října 2016 na Velehradě. Program setkání začal společnou modlitbou svatého růžence.

Následovala slavnostní mše svatá, celebrovaná Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým. Budoucím kněžím zde kázal otec arcibiskup vladyka Cyril Vasil SJ, který je sekretářem kongregace pro východní církve. Po obědě se pak mohli bohoslovci setkat napříč semináři, a navštívit společně velehradské expozice. Společný čas vyvrcholil také bohoslužbou slova, vedenou otcem Michalem Altrichtrem SJ, adorací a svátostným požehnáním. Na závěr tohoto setkání bohoslovci slavili Akatistos k přesvaté Bohorodičce, který je typickou mariánskou pobožností východní církve. Celé setkání bohoslovců je nejen možností potkat se s lidmi, kteří chtějí kráčet podobnou životní cestou v následování Krista, ale je také možností zamyslet se nad svým povoláním, a uvědomit si, za jak velký dar Bohu děkujeme. V rámci tohoto setkání byli bohoslovci ubytováni v rodinách okolních farností, ve kterých se následně zúčastnili nedělní mše svaté. Projev vděčnosti patří všem rodinám, které nás přijaly, stejně jako všem organizátorům bohosloveckého setkání na Velehradě.“

Foto Lukáš Gelnar


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality