Biskupství brněnské

Radost z pouti

Ilustrace
18.10.2016

O zážitky z pouti bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde studují také bohoslovci z brněnské diecéze, se podělil Martin Peňáz: „První říjnovou neděli jsme se vydali na již tradiční pouť bohoslovců druhého ročníku u příležitosti slavení památky Panny Marie Růžencové do kostela v Uherském Brodě.

V tomto krásném moravském městě od nepaměti působí řád dominikánů - mimo jiné horlivých ctitelů Matky Boží. Bohoslovci zde každoročně putují od dob působení bývalého rektora kněžského semináře Mons. Milána Kouby, který tuto akci poprvé inicioval před více jak dvaceti lety a od té doby se stala milým zvykem. Také letos byla pro nás pouť velkým obohacením. Vyjeli jsme po obědě několika auty z olomouckého semináře. Po příjezdu do Brodu jsme se setkali se srdečným a pro nás povzbudivým přijetím farníků, poutníků a otce Jana Rajlicha OP. Poté jsme se pomodlili růženec a začala slavná mše svatá, kterou sloužili naši představení, a my jsme ministrovali. Na konci mše svaté bohoslovec Lukáš Borský vydal svědectví o své cestě k víře, a jak objevil osobní vztah ke Kristu. Následně nás čekalo štědré pohoštění v klášteře a cesta zpět do Olomouce. Na tuto pouť budeme rádi vzpomínat.“

Foto Lukáš Gelnar

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality