Biskupství brněnské

Dušičková pouť ve Křtinách u Brna

Ilustrace
16.10.2016

V neděli 16. října 2016 proběhne ve Křtinách u Brna tzv. dušičková pouť. Při bohoslužbách v 9:00 a v 10.30 hodin bude hlavním celebrantem opat strahovský P: Michael Josef Pojezdný.

Mše budou slouženy za zemřelé farníky, poutníky, kněze a dobrodince.