Biskupství brněnské

Kostel v Brně-Lískovci slaví 90. výročí založení

Ilustrace
2.10.2016

Farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Brně-Lískovci oslaví v neděli 2. října 2016 devadesáté výročí svého posvěcení. Slavnostní bohoslužbu v 9.30 hodin bude při této příležitosti sloužit pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.

Na odpoledne je od 15.00 hodin připravena adorace a po ní přátelské setkání na farní zahradě.

Plakátek