Biskupství brněnské

Cestovní ruch pro všechny – Světový den cestovního ruchu 2016

Ilustrace
27.9.2016

Cestovní ruch pro všechny je téma letošního Světového dne cestovního ruchu, který se již od roku 1980 koná vždy 27. září.

Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov se k této oslavě každoročně připojuje prostřednictvím Poselství ke Světovému dni cestovního ruchu, které nese stejné téma.

Hned v úvodu Poselství se autoři textu hlásí k iniciativě Cestovní ruch pro všechny, a to „s vědomím, že cestovní ruch je velmi důležitý, a zároveň tento fenomén představuje výzvu a vytváří příležitosti pro evangelizaci a že cestovní ruch není pouze příležitostí, ale také právem každého člověka a nemůže být omezen jen na určité sociální skupiny nebo zeměpisné oblasti.“

Poselství uvádí koncept, který spojuje dostupný, udržitelný a sociální rozměr cestovního ruchu a zohledňuje tak všechny stránky od respektování specifických potřeb, kulturní a environmentální rozmanitosti dotčených míst až po odmítnutí diskriminace z důvodu odlišné kultury či nedostatku prostředků.

V závěru textu „církev pozitivně hodnotí úsilí vedené ve prospěch iniciativy Cestovní ruch pro všechny, která uvádí cestovní ruch do služby osobní realizace a sociálního rozvoje. Církev nabízí a bude i nadále nabízet svůj přínos jak skrze teoretickou reflexi, tak i konkrétními aktivitami (z nichž mnohé jsou inovativní), realizovanými navzdory omezeným ekonomickým prostředkům s velkou oddaností a dobrými výsledky.“

Jednou z těchto aktivit místní církve je koncept Církevní turistiky, který se začal rozvíjet v posledních letech a prostřednictvím jednotlivých aktivit prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Zástupci jednotlivých diecézí, zodpovědní za oblast církevní turistiky, se poprvé setkali 13. září 2016, aby společně jednali o možnostech, které cestovní ruch nabízí. Spoluprací v oblasti cestovního ruchu se mohou diecéze vzájemně inspirovat úspěšnými projekty, které se již podařilo realizovat a zároveň hledat nové cesty a příležitosti.
Informace o církevní turistice jsou k dispozici např. na www.cirkevnituristika.cz.

V brněnské diecézi směřují snahy v oblasti církevní turistiky k vytvoření nabídky otevřených kostelů s průvodcem v nejznámějších turistických oblastech a s tím související vzdělávání průvodců v církevním cestovním ruchu, které už v některých farnostech úspěšně probíhá.

Dále se spolu s farnostmi řeší možnosti využití církevních objektů pro rekreaci. Jedná se o objekty, které dříve sloužily k bydlení kněží; nyní tyto farnosti spravují kněží ze sousedních obcí, a proto je farnosti mohou nabízet ke krátkodobému pronájmu na dovolenou. Takto mohou farnosti budovu fary zachovat, poskytnout ji návštěvníkům pro duševní, duchovní i fyzický odpočinek a zároveň mohou dát práci lidem, kteří se o chod fary starají – jsou to většinou místní lidé, kteří znají oblast, ve které žijí, a tak mohou návštěvníkům doporučit, která místa navštívit. Často se právě tito správcové fary starají také o kostel, takže určitým bonusem pobytu je možnost návštěvy a prohlídky místního kostela.

Nabídku poutních míst, poutí, zajímavostí i far pro rekreaci najdou zájemci na stránkách www.cirkevnituristika.cz.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality