Biskupství brněnské

PULS začíná

Ilustrace
25.9.2016

Přinášíme průvodní slovo ke sbírce, která se bude konat v brněnské diecézi v neděli 25. září 2016.

Milí bratři a sestry,

na neděli 25. září 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podporovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání odpovědi na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi obyčejných věřících: „Abychom předali víru dětem..“ „Aby byl náš kostel opravený…“ „Aby kněží nebyli přetíženi…“ „Aby se pomáhalo tam, kde je potřeba.“ Věřím, že takových „aby“ se skrývá v naši srdcích nespočet.

Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch Fond na podporu pastorace a kněží - PULS. Do tohoto fondu se budou shromažďovat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho činnosti se dozvíte na webových stránkách fondu – www.fond.biskupstvi.cz.

Rovněž je možné ve farnostech uspořádat besedu o materiálním zajištění pastorace farností a diecéze, které se zúčastní biskupský delegát.
Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze.

Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality