Biskupství brněnské

Kardinál Burke navštíví Brno

Ilustrace
13.10.2016

Kardinál Raymond Leo Burke, patron Maltézského řádu a člen několika úřadů Římské kurie, navštíví 13. října 2016 Brno, aby v rámci konference "Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením" přednesl příspěvek na téma "Evangelium života a nová evangelizace".

Program konference a registrace viz http://nejmensiznas.cz/. Konference není spojena s poplatkem.

Kardinál Burke, který v letech 2008 až 2014 zastával funkci prefekta Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury, se v rámci své návštěvy Brna setká také s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a pracovníky Diecézního církevního soudu.

Další části programu návštěvy viz http://rcmonitor.cz/kardinalburke/.

Kardinál Burke

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality