Biskupství brněnské

Nový školní rok na církevních školách

Ilustrace
16.9.2016

Po prázdninách na církevních školách brněnské diecéze opět zavládl čilý ruch. Žáci a studenti se svými vyučujícími zahájili nový školní rok tradiční bohoslužbou s prosbou o dary Ducha Svatého.

V Brně úvodní mše svatá v kostele sv. Augustina navíc odstartovala oslavy 20. výročí založení Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Lerchově ulici, které vyvrcholí na svátek patronky církevního školství sv. Ludmily 16. září 2016. Bohatý program bude završen v sobotu 17. září.

Hned následující týden ve středu 21. září je naplánována v centru Brna na Moravském náměstí další zajímavá akce – Den církevních škol. Jde o veletrh ukázek ze života a činnosti zúčastněných škol z Brna a okolí, vystoupení absolventského hudebního uskupení SBM a koncert písničkáře Pavla Helana.

V rámci Svatého roku milosrdenství se mohou všichni učitelé a katecheté zúčastnit pouti ke Svaté bráně milosrdenství v brněnské katedrále v sobotu 24. září 2016. Program začíná v 9.30 hodin.
Více zde http://www.biskupstvi.cz/2016-08-31-pout-ucitelu-a-katechetu-ke-svate-brane-milosrdenstvi


Text a foto Marie Pospíšilová
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality