Biskupství brněnské

Mateřská škola Jabula v Moravských Budějovicích

Ilustrace
5.9.2016

V poslední prázdninový den Moravské Budějovice, městečko v srdci Vysočiny, zažilo dlouho očekávanou událost – žehnání novostavby křesťanské mateřské školy pro 50 dětí. Slavnost završila několikaleté úsilí mnoha nadšenců z místní salesiánské farnosti, orelské jednoty i rodičovské veřejnosti regionu.

Zřizovatelem a investorem je Biskupství brněnské. Dílo mohlo vzniknout i díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která zde provozovala školku již před 80 lety. Sestry umožnily pokračování tradice věnováním pozemku pro nynější novostavbu v areálu zahrady Domu sv. Antonína – všichni aktéři, jak dříve narození z domova pro seniory, tak i ti nejmladší z nové školky, se mohou těšit na vzájemný mezigenerační dialog.

Název Jabula odkazuje na osobnost P. Jana Buly, mladého kněze, který zde působil a který byl v tzv. babickém procesu komunistickou diktaturou umučen. Další ochránce nové školky – sv. Rodinu nazaretskou – ztvárňuje mozaika na průčelí vedle hlavního vchodu a připomíná, že všichni v mateřské školy chtějí společně žít a vytvářet jednu velkou rodinu.

Slavnostní odpoledne bylo zahájeno mší svatou, kterou celebroval generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek za účasti mnoha kněží, sester boromejek a několika stovek věřících. Otec Mikulášek vyzdvihl Jana Bulu jako příklad kněze – služebníka druhým, přivezl jeho primiční kalich a připomněl, že jeho osobnost se utvářela zejména zdravým rodinným prostředím. Citoval též úryvek z dopisu Jana Buly před popravou: „Vychovejte dobře své děti.“
Vybraná liturgická čtení o radosti a přijetí dítěte jako jedinečného daru, obětní průvod dětí se sbírkou hraček pro MŠ i účast nejmenších na hudebním doprovodu bohoslužby dosvědčují výchovný styl MŠ dle pedagogiky Franze Ketta zaměřený na celistvý rozvoj dětské osobnosti včetně jejího duchovního rozměru. Slavnost byla zakončena žehnáním prostor školky a bohatým pohoštěním pro všechny přítomné.

Fotogalerie

Foto Jiří Dočekal

Videozáznam

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality