Biskupství brněnské

Výzva jménem Antiochie

Ilustrace
7.9.2016

Letošní léto strávili bohoslovci z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci opět na nejrůznějších povinných praxích, které se rok co rok opakují, specificky pro jednotlivé ročníky. První ročník měl o prázdninách před nástupem do druhého ročníku speciální praxi s mládeží. Na výběr bylo z několika možností, jak se zapojit do spolupráce na pastoraci mládeže. Jednou z variant bylo zapojit se do činnosti společenství Antiochie, které pořádá rok co rok celoprázdninový program v jedné české a v jedné moravské obci.

AntiochieLetošními lokalitami byly Bělá pod Bezdězem (Čechy) a Dlouhá Loučka (Morava), kde se však pro nedostatek účastníků musel zrušit poslední ze čtyř turnusů, tj. program v posledních dvou srpnových týdnech. Vedoucími jednotlivých dvoutýdenních turnusů v obou lokalitách byli kněží, nebo bohoslovci. Jejich týmy pak byly různě početné a tvořily je buď opět jednotliví bohoslovci, nebo spíše mladí, kteří chtějí na tomto díle spolupracovat. Cílem jejich úsilí bylo přiblížit lidem v jejich obcích křesťanskou víru nenásilnou formou a také jim svým úsilím zpříjemnit prázdninový čas. V Čechách byla situace jiná než na Moravě, protože česká Antiochie se pořádá letos v Bělé již potřetí (a naposledy – pak se na tři roky přesune jinam; na Moravě se mění lokalita rok co rok). Myslím si, že úsilí všech, kdo se snažili o poctivé dílo Antiochie a pořádali duchovní kulturní sportovně-pohybové umělecké hudební a jiné programy, má navzdory všem obtížím velikou cenu. Kromě obyčejné lidské radosti z krásně prožitých chvil, přinesla tato akce i své duchovní plody, které se budou většinou ukazovat teprve s větším či menším časovým odstupem.

Pán ať odplatí svým požehnáním všem zapojeným a všem jejich dobrodincům, kteří je provázeli duchovní či hmotnou pomocí, nebo i obyčejnou lidskou vlídností a přízní.

Za letošní „antiošáky“ Jan Stejskal (text a foto)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality