Biskupství brněnské

Slovo otce biskupa Vojtěcha k oslavám Dne Brna 2016

Ilustrace
12.8.2016

Milé sestry, milí bratři,

v pondělí 15. srpna si budeme opět připomínat hvězdný den města Brna. Před třemi sty jednasedmdesáti lety se právě 15. srpna odehrála rozhodující bitva mezi hrstkou brněnských obránců, z nichž bylo přes čtyři sta vojáků, kterým pomáhala asi tisícovka dobrovolníků z řad studenů a řemeslníků, a na druhé straně profesionální švédskou armádou čítající téměř třicet tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků.

Rozhodnutí Brňanů ubránit své město bylo v této situaci odvážné, možná až nesmyslné. Přesto došlo naplnění. V bitvě padlo dvě stě padesát obránců města, švédské vojsko zaznamenalo přes osm tisíc padlých.

Jak uvádějí i městské archivy, všichni si tehdy uvědomovali, že nešlo jen o vítězství vojenské, ale především duchovní. Jezuitský kněz Martin Středa, který byl duchovní oporou brněnským obráncům i jejich odvážnému veliteli Raduitu de Souches, hledal oporu a pomoc u Panny Marie. A ona modlitby Brňanů vyslyšela.

Švédský velitel Torstensson neměl v té době soupeře sobě rovného. Táhl od vítězství k vítězství. Ale jen k Brnu. Zde se totiž střetl – jak sám říkal – s „černou Marií“. Proto stanovil po několikaměsíčním obléhání rozhodující útok na den slavnosti Nanebevzetí P. Marie – na 15. srpna. A právě tohoto dne byl poražen.

Jak víte, na památku tohoto dne se v Brně již přes dvacet let slaví Den Brna. Letošní oslavy zahajuje bohoslužba v katedrále svatých Petra a Pavla v pátek 12. srpna 2016 v 19.00 hodin, na kterou Vás všechny i s Vašimi kněžími s radostí zvu.

Mši bude předcházet ještě jeden duchovní úkon – průvod se světly. Každý z nás může před oltář přinést svíčku jako symbol své modlitby. Budeme děkovat za Boží věrnost a jeho obdarování, budeme prosit za sílu k nesení křížů a bolestí našeho života, budeme prosit za naše město i za sebe navzájem, za vše, co si právě při této příležitosti přejeme skrze Pannu Marii odevzdat do rukou milujícího Otce.

Panna Maria Svatotomská nese titul: „Palladium města Brna“, což znamená „zaručující trvání města“. Brněnské události v roce 1645 ovlivnily dění v tehdejší Evropě. Jednota, odvaha a odhodlání našich předků se může stát vzorem i pro každého z nás. Přijďme tedy společně poděkovat za ty, na jejichž dědictví navazujeme. A také za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu neutíkat před překážkami jako oni. Abychom v jednotě s Bohem i se sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.

Za to se modlím a k tomu každému z Vás žehnám.

Váš biskup Vojtěch

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality