Biskupství brněnské

Den Brna 2016

Ilustrace
12.8.2016

Letošní oslavy Dne Brna zahajuje pontifikální bohoslužba v katedrále svatých Petra a Pavla v pátek 12. srpna 2016 v 19.00 hodin, které bude předseda brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Na začátku bohoslužby položí biskup Vojtěch Cikrle a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál v katedrále sv. Petra a Pavla věnce k uctění hrdinných obránců města i všech padlých. Po jejich tematických proslovech bude mši předcházet ještě jeden duchovní úkon – průvod se světly. Každý z přítomných může před oltář přinést zapálenou svíčku jako symbol své modlitby. Může při tom děkovat za Boží věrnost a jeho obdarování, prosit za sílu k nesení křížů a bolestí svého života, prosit za naše město i za sebe navzájem, za vše, co si právě při této příležitosti přeje skrze Pannu Marii odevzdat do rukou milujícího Otce.

Po mši bude následovat od 20.00 do 22.00 hodin Nikodémova noc

Další dny následuje program v centru Brna, jehož součástí bude i rekonstrukce historické bitvy v roce 1645. Více informací o programu bude zveřejněno na internetových stránkách Turistického a informačního centra www.ticbrno.cz

Impulsem pro rozhodnutí biskupa Cikrleho založit tradici oslav města Brna byl 15. srpen roku 1995, kdy si moravská metropole připomínala 350. výročí ode dne, kdy malá skupinka obránců města odolala útoku obrovské přesile švédských vojsk generála Torstensona a Brno nebylo dobyto. Přáním organizátorů mezi jiným je, aby se Brňané seznámili s historií svého města, která ovlivnila i dění v tehdejší Evropě, a aby se nebáli být hrdými potomky našich hrdinných předků.

Související článek:
Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna

Den Brna

Foto: Vít Kobza

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality