Biskupství brněnské

Křížová cesta bolesti regionu

Ilustrace
5.8.2016

Křížovou cestu bolestí regionu požehná generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek v pátek 5. srpna 2016 v 17.00 hodin v Olešnici.

Křížovou cestu tvoří trojboké betonové sloupy, na jejichž vrcholu je nika pro ztvárnění bolesti regionu a zároveň kovářský symbol vyjadřující tradiční zastavení. Každá bolest je podložena příběhem a je aktualizována pro dnešní dobu. Místní farář P. Pavel Lazárek vysvětluje:

1. zastavení Ježíš odsouzen k smrti - náznak trnové koruny - znak Ježíšova odsouzení – bolest: trojí exodus obyvatel

2. zastavení Ježíš přijímá kříž - kříž se pomalu přibližuje, ještě nehraje hlavní roli, Ježíš ho teprve přijímá - bolest: náboženská nesnášenlivost - Jakubec na žebřiňáku v davu

3. zastavení Ježíš padá pod křížem poprvé - kříž je jednou (dvakrát, třikrát) naseknutý a lomený, zároveň je břevno jedno jak těžkne Ježíšovo utrpení – bolest: epidemie, nemoci - studna

4. zastavení Ježíš potkává svou matku - mariánský symbol – bolest: xenofobie - holčička, cikánský lágr

5. zastavení Šimon pomáhá Ježíši nést kříž - křivka želeného prutu tvoří písmeno S a podpírá kříž – bolest: kolektivizace - zlomený pluh

6. zastavení Veronika podává Ježíši roušku - draperie směřující vzhůru k Ježíši – bolest: sirotčinec, chudobinec - nezájem o druhé, opuštěnost, nedostatek solidarity

7. zastavení Ježíš padá pod křížem podruhé - kříž je jednou (dvakrát, třikrát) naseknutý a lomený, zároveň je břevno zdvojeno jak těžkne Ježíšovo utrpení – bolest: hořící Olešnice s kostelem

8. zastavení Ježíš napomíná plačící ženy - symbolika slz – bolest: pomluvy, závist, udávání - anonym

9. zastavení Ježíš padá pod křížem potřetí - kříž je jednou (dvakrát, třikrát) naseknutý a lomený, zároveň je tři břevna jedno jak těžkne Ježíšovo utrpení – bolest: povodeň

10. zastavení Ježíš zbaven roucha - draperie od, pryč – bolest: olešnický proces – odnímání lidské důstojnosti

11. zastavení Ježíš přibit na kříž – hřeby – bolest: války - chumel zbraní

12. zastavení Ježíš umírá na kříži - postava Ježíše na kříži – bolest: - životní prostředí - uschlý strom

13. zastavení Tělo Ježíše sňato z kříže - něco co chybí, v životě si nemůžeme všímat jen věcí, které jsou, ale jsou důležité i věci, které nejsou. Prázdný prostor na kříži symbolizuje tělo, které již bylo sňato. – bolest: něco je za oponou – obrození, divadlo, P. Pleskač, P. Voneš, neschopnost vidět za

14. zastavení Tělo Ježíše uloženo do hrobu - použití kamene - znaku zavalení. Kámen byl sebrán přímo na poli, kde nyní stojí křížová cesta. Křivky, které jsou všude narušené, jsou zde spojené, zde se cesta uzavírá, končí ono pozemské a začíná část nebe. – bolest: neschopnost odpuštění - holubice

Plakát

Symboly křížové cesty

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality