Biskupství brněnské

Budeš svědkem velkých věcí, které dělá Bůh

Ilustrace
29.6.2016

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským.

Hlavním světitelem byl biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner a olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Právě vyčleněním z olomoucké diecéze bylo 5. prosince 1777 zřízeno Biskupství brněnské a stávající olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.
V promluvě brněnský biskup Vojtěch Cikrle svého pomocného biskupa povzbudil: „ Biskupské služby se neboj! Bude krásná, až se ti bude tajit dech, když budeš svědkem toho, co velkého dělá Pán. Bude i velmi těžká, když budeš zakoušet podíl na opuštěnosti svého Pána a budeš na svém těle doplňovat to, co zbývá vytrpět do plné míry jeho útrap, jak o tom píše tvůj patron křesťanům do Kolos. To jsou samozřejmě extrémy, ale oba jsou naprosto reálné. Většinou se ale budeš snažit dívat novýma očima odpovědnosti a přijatého pověření na obyčejné věci - někdy veselé a někdy smutné, často nečekané - které přináší život, abys do nich vstoupil…. A tak ti, bratře Pavle, přeji, abys denně v Ježíši Kristu nacházel bohatství všeho druhu a štědře z něho rozdával pro dobro druhých.

Biskupskému svěcení v Brně bylo přítomno přes dva a půl tisíce účastníků, kteří zcela zaplnili katedrálu na Petrově i prostor před velkoplošnou obrazovkou venku. Ti, kteří nemohli být přítomni osobně, měli možnost slavnostní chvíle prožít díky přímému přenosu Televize Noe a Radia Proglas. Kromě osmnácti biskupů koncelebrovalo přes 260 kněží.

Poté, co biskup Vojtěch Cikrle předal svému „biskupovi pomocníkovi“ biskupské insignie – prsten, mitru a berlu, rozlehl se katedrálou několikaminutový spontánní potlesk. Při zpěvu chvalozpěvu Te Deum prošel biskup Pavel v doprovodu spolusvětitelů katedrálou i areálem kolem ní, aby přítomným udělil své první biskupské požehnání.
V závěru bohoslužby pozdravil biskupa Pavla jménem českých a moravských biskupů předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Připomněl, biskupa Jaroslavu Škarvadu, který byl před biskupem Konzbulem rovněž titulárním biskupem litomyšlským.

Jménem kněží brněnské diecéze přivítal nového biskupa brněnský děkan Václav Slouk a za petrovské farníky promluvil František Černín.

Během prázdnin čeká na biskupa Pavla Konzbula předávání služby faráře u katedrály svému nástupci a další organizační záležitosti, které předcházejí plnému přijetí nového pověření a s tím souvisejících nových úkolů.

Fotogalerie

Foto: Vít Kobza

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality