Biskupství brněnské

Křížek z Mikulčic má i Benedikt XVI.

Ilustrace
28.6.2016

Z iniciativy brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho putují od roku 1999 vždy 5. července tisíce poutníků v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, také do Mikulčic na Hodonínsku. Letošní pontifikální bohoslužbě zde bude v úterý 5. července 2016 v 16.30 hodin za účasti českých a moravských biskupů předsedat českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

V blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice nedaleko Hodonína byl nalezen stříbrný kříž s očkem reliéfně znázorňující postavu Krista na kříži. Jedná se zřejmě o nejstarší zobrazení Krista nalezené na území brněnské diecéze. Odborníci kladou jeho vznik do doby kolem poloviny devátého století. Na rozdíl od většiny pozdějších plastik a obrazů je Kristus oblečen v kněžském rouchu, což symbolizuje jeho duchovní vládu nad světem. Tento způsob zobrazování vznikl a byl často používán v byzantské kultuře. Teprve v dalších stoletích se v západní Evropě rozšířily výjevy zachycující Kristovo utrpení a smrt na kříži. Mikulčice byly jedním z nejdůležitějších center Velkomoravské říše, prvního západoslovanského státu, archeologické výzkumy zde odhalily základy řady kostelů, knížecího paláce, kůlových mostů či pohřebiště. Na žádost velkomoravského knížete Rostislava přišli roku 863 z Konstantinopole na Moravu apoštolové křesťanské víry Konstantin ( později přijal řeholní jméno Cyril) a Metoděj. Oba bratři se ve středověku stali patrony Moravy, později i Čech a dnes patří také k patronům Evropy. Jsou rovněž spolupatrony brněnské diecéze.

Repliku zde nalezeného křížku nosí brněnský biskup Vojtěch Cikrle jako pektorál. Výtvarného zpracování pektorálu se ujal významný brněnský řezbář a sochař Jiří Netík. Křížek zapustil do většího dřevěného kříže ze dřeva dubu, které s originálem kříže leželo přes 1100 let v zemi. Okolo přidal červené sklo a vše zarámoval stříbrným plechem. Vzniklo tak velmi originální dílo. Biskup Vojtěch jej dostal od Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v roce 1996 ke svému životnímu jubileu. "Často reaguji na zájem lidí, kteří si pektorál chtějí prohlédnout zblízka. Také při setkání s biskupy ze zahraničí vzbuzuje stále zájem," řekl před časem biskup Cikrle. Finanční hodnota pektorálu je něj zanedbatelná, důležitější je jako symbol zahrnující křesťanské a kulturní základy, které na Moravě položili svatí Cyril s Metodějem.

Právě jeho osobní vztah k tomuto křížku byl důvodem k rozhodnutí věnovat 27. září 2009 jeho kopii jako osobní dar Svatému otci Benediktovi XVI. při jeho návštěvě v Brně. O křížku se zájemci mohou dozvědět více při návštěvě archeoparku v Mikulčicích.

(Text o pektorálu zpracován s využitím zprávy Vladimíra Klepáče, ČTK)
Foto: archiv brněnského biskupství

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality